Akcja Wyprawy

promować aktywne spędzania wolnego czasu
promować gminy turystyczne
promować infrastrukturę turystyczną
promować ścieżki dydaktyczno-ekologiczne
promować i organizować różnego rodzaju wyprawy