Wspieramy Rodziny poprzez różnego rodzaju działania

Ponieważ RODZINA jest podstawową przestrzenią edukacji ekologiczno-ekonomicznej, Fundacja JEST OK! wspiera Rodziny w zakresie:

organizacji akcji charytatywnych "Święta", "Spakuj plecak" (wyprawka),
krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży (organizacja „zielonych kolonii, półkolonii),
wyrównywania szans edukacyjnych uczniów (dodatkowe zajęcia, rozwijające kompetencje kluczowe - edukacja ekonomiczna w szkołach),
działania na rzecz osób niepełnosprawnych (współpraca z miejskimi ośrodkami pomocy społecznej w zakresie aktywizacji osób niepełnosprawnych w celu budowania ich kompetencji osobistych, usamodzielniania ich w codziennym funkcjonowaniu oraz kreowania ich aktywności zawodowej),
promowania Młodych Talentów (projekt ART-studio).


Odwiedź nasze blogi: