Lepszy start w przyszłość

W ramach akcji „Lepszy Start w przyszłość”

Fundacja JEST OK prowadzi szkolenia i warsztaty które pomagają młodzieży szkolnej oraz seniorom zwiększyć swoje umiejętności i wiedzę w zakresie:

Szkolenia:
korzystanie z nowoczesnych technologii. Walka z wykluczeniem cyfrowym,
pobudzenie wrażliwości młodzieży oraz zachęta do twórczej ekspresji,
zwiększenie umiejętności miękkich motywacyjnych,
zwiększenie umiejętności twardych informatyczno-technologicznych w celu lepszego odnalezienia się na rynku pracy
umożliwienia twórczego rozwoju z wykorzystaniem nowoczesnych technologii edukacyjnych.