Pracownie językowe

Sale językowe

Użyteczne funkcje stosowane i wzbogacane przez lata przez lektorów języków obcych

zostały powielone i zastosowane przez naszą firmę w elektronicznej pracowni językowej.

Wzorując się na doświadczeniach i wypracowanych przez nauczycieli formach pracy z językiem

stworzyliśmy doskonałe narzędzie – laboratorium językowe MENTOR, dzisiaj znane i cenione w całym kraju.

Pracownia Mentor to niezastąpione rozwiązanie wspomagające naukę języków obcych w liczebnych klasach.

Koncentruje uwagę uczniów, zmusza do skupienia i ćwiczeń. Umożliwia swobodny, głośny trening

wymowy przez dialogi udoskonalające mowę i przełamujące naturalny opór do rozmów w obcym języku.

Zastosowanie nowoczesnych urządzeń to efekt zachęty dla uczniów – efektowne zajęcia będą szybciej zapamiętane.

Z pracownią językową skuteczność przyswajania nowej wiedzy zwiększa się nawet o kilkadziesiąt procent

w stosunku do tradycyjnego nauczania.

Pracownie Mentor to gwarancja funkcjonalności, jakości i trwałości.

Dlaczego warto korzystać z pracowni językowej?

2 minuty. Tyle czasu może poświęcić nauczyciel jednemu uczniowi podczas lekcji.

Tradycyjna nauka oparta na wykładzie i ćwiczeniach i zamknięta w ramach 45 minut to realia

jakie panują w przeciętnej polskiej szkole. Bardzo często praca lektora sprowadza się do odtworzenia nagrania

objaśnienia zasad i przeprowadzeniu kilku ćwiczeń grupowych.

Wszyscy uczniowie zajmują się tym samym w tym samym czasie.

Czy wszyscy zrozumieją omawiany wątek? Czy percepcja każdego ucznia jest porównywalna?

Czy ilość powtórzeń będzie dla wszystkich wystarczająca?

Brak czasu na indywidualizację podczas nauki języka to jeden z ważniejszych problemów.

Pomocą w rozwiązaniu tej kwestii jest Laboratorium językowe – kompletne rozwiązanie

do prowadzenia atrakcyjnych i zajmujących lekcji.

  Co gwarantuje pracownia językowa?

Maksymalne wykorzystanie czasu lekcyjnego

Jednoczesna i indywidualna praca – wszyscy uczniowie mogą jednocześnie głośno powtarzać materiał

nie przeszkadzając innym i nie słysząc kolegów z boku.

Przez cała godzinę lekcyjną uczniowie mogą ćwiczyć wymowę równocześnie

co daje możliwość maksymalnego wykorzystania czasu lekcyjnego.

Jest możliwe dzięki zastosowaniu profesjonalnych słuchawek z mikrofonem

które skutecznie tłumią dźwięki z otoczenia;

Praca w parach i grupach – nauczyciel może przeprowadzać ćwiczenia w parach lub grupach.

Uczniowie słyszą się tylko w danej parze zadaniowej, nie słysząc dialogów pozostałych par (drugiej grupy).

Rozmowa w parze z kolegą przez 45 minut to w konsekwencji wiele godzin rozmów w obcym języku.

Wyższa skuteczność nauczania

Podsłuch uczniów – nauczyciel ma możliwość podsłuchu rozmów uczniów we wszystkich trybach pracy (pary, grupy).

Funkcja podsłuch pozwala monitorować przebieg, postęp i prawidłowość wykonywanych zadań.

Dodatkowym, ważnym atutem tej funkcji jest samokontrola uczniów.

Uczeń nie wie kiedy jest podsłuchiwany co wywołuje maksymalną koncentrację i staranne wykonywanie ćwiczeń

w efekcie szybsze przyswajanie wiedzy.

Korekta błędów – nauczyciel ma również możliwość włączenia się do dyskusji i skorygowania błędów

gdyż sam monitoring byłby niewystarczający. Jest to konieczna i niezastąpiona funkcja przy tak samodzielnej formie

nauki jaka odbywa się w pracowni.Poprawny trening obcej wymowy

Rejestracja lektorska – nauczyciel ma możliwość nagrania dyskusji danej pary lub grupy uczniów.

Może odtworzyć to nagranie uzyskując w ten sposób materiał do prezentacji

np. wady wymowy, aby objaśniać zasady korekcji takich błędów.

Sprzęt do rejestracji zależy od typu pracowni- powszechne są nagrywarki CD/DVD

ale również zastosowanie znajdują rejestratory audio, dyktafony albo po prostu komputer.

Rejestracja indywidualna – uczeń może nagrać własną wypowiedź lub dialog

pracę w grupie wraz z oryginalną audycją i odsłuchać nagrania np. w domu, celem powtórzenia materiału.

Tym sposobem kształci się umiejętności językowe: rozumienie tekstu czytanego i rozumienie ze słuchu.

W zależności od wyposażenia uczeń może otrzymać do dyspozycji rejestrator audio lub komputer.

Program MSC Navigator – dwuścieżkowy magnetofon cyfrowy do instalacji na komputerze

to mnogość użytecznych funkcji do nauki języka.

trener wymowy – na dwóch ścieżkach dźwiękowych zapisywany jest oddzielnie dźwięk oryginalny i głos ucznia.

Uczeń ma możliwość dźwiękowego porównania swojego głosu do oryginału jak też porównania

graficznego dwóch zapisów co jasno określa przyczynę błędy wymowy.

Podsłuch własny – przy nauce dokładnej wymowy z akcentem niezwykle istotne

jest poprawne słyszenie własnego głosu. Funkcja ta nabiera znaczenia podczas pracy w laboratorium

gdzie słuchawki szczelnie zasłaniają uszy lub znacząco zniekształcają własny głos.

Aby zapobiec zagłuszaniu własnej mowy stosuje się podsłuch własny, niezbędny do nauki fonetyki.

Ciekawsze, pasjonujące zajęcia.

Zastosowanie urządzeń – wykorzystanie możliwości urządzeń audiowizualnych

w pracowni językowych podwyższa innowacyjność prowadzonych zajęć.

Laboratorium współpracuje z radiomagnetofonem, odtwarzaczami CD/DVD

rejestratorami audio, komputerem, tunerem telewizyjnym oraz z tablicą interaktywną.

Praca z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu jest ciekawsza i zachęcająca.

Uczniowie bardziej się skupiają na lekcji co skutkuje większą uwagą i percepcją wiadomości.

Programy językowe – podnoszą poziom merytoryczny prowadzonych zajęć

poprzez zastosowanie zróżnicowanego i fachowego materiału.

Odpowiednio dobrane programy podnoszą atrakcyjność zajęć.

Stają się one absorbujące i są zachętą do dalszego zgłębiania wiedzy.

Zostaw informacje

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *