Akademia Nowoczesnej Edukacji ” Lepszy Start w Przyszłość”

Fundacja JEST OK prowadzi Akademie Nowoczesnej Edukacji ” Lepszy Start w Przyszłość”

W zakresie akademii wykonujemy działania :

1. Szkolenia i warsztaty które pomagają młodzieży szkolnej oraz seniorom zwiększyć swoje umiejętności i wiedzę w zakresie:

  • Korzystanie z nowoczesnych technologii. Walka z wykluczeniem cyfrowym,
  •  pobudzenie wrażliwości młodzieży oraz zachęta do twórczej ekspresji,
  • zwiększenie umiejętności miękkich motywacyjnych,
  • zwiększenie umiejętności twardych informatyczno – technologicznych w celu lepszego odnalezienia się na rynku pracy
  • umożliwienia twórczego rozwoju z wykorzystaniem nowoczesnych technologii edukacyjnych.

 

 

 

2. Wyposażenie i pokaz Nowoczesnych Technologi w Edukacji: