Akademia Nowoczesnej Edukacji

” Lepszy Start w Przyszłość”

Akademia Nowoczesnej Edukacji ” Lepszy Start w Przyszłość”

 

Fundacja JEST OK prowadzi

Akademie Nowoczesnej Edukacji

” Lepszy Start w Przyszłość”

W zakresie akademii wykonujemy :

 

Szkolenia i warsztaty, które pomagają młodzieży szkolnej oraz seniorom zwiększyć swoje umiejętności i wiedzę w zakresie:

    • korzystanie z nowoczesnych technologii. Walka z wykluczeniem cyfrowym,
    •  pobudzenie wrażliwości młodzieży oraz zachęta do twórczej ekspresji,
    • zwiększenie umiejętności miękkich motywacyjnych,
    • zwiększenie umiejętności twardych informatycznych oraz z nowoczesnej technologi w celu lepszego odnalezienia się na rynku pracy,
    • umożliwienia twórczego rozwoju z wykorzystaniem nowoczesnych technologii edukacyjnych.

 

Chcesz wiedzieć więcej naciśnij odnośnik poniżej.

 

 

Wyposażenie i pokaz Nowoczesnych Technologi w Edukacji:

 

Chcesz wiedzieć więcej naciśnij odnośnik poniżej.