Projekty Edukacyjne

Fundacja działa w zakresie edukacji szkoląc z wykorzystania nowoczesnej technologi w edukacji, oraz promuje i wdraża całe sale audiowizualne, interaktywne.