Rekomendacje

Instalacje szkolne.

  1. Miejskie Przedszkole nr 5 im. Jana Kilińskiego, Górska 8/10, 42-200 : Wdrożenie i montaż monitorów interaktywnych, roboty programowalne, oprogramowanie multimedialne, szkolenie z użytkowania i wdrożenia produktów w proces edukacyjny.
  2. Miejskie Przedszkole nr 12 ul. Broniewskiego 18, 42-218 Częstochowa: Wdrożenie i montaż monitorów interaktywnych oraz tablic interaktywnych, roboty programowalne wraz z tabletami, oprogramowanie multimedialne, mata edukacyjna montaż oraz szkolenie.
  3. Miejskie Przedszkole nr 16 ul. Starzyńskiego 9, 42-224 Częstochowa: Wdrożenie i montaż monitorów interaktywnych, roboty programowalne, oprogramowanie multimedialne, szkolenie z użytkowania i wdrożenia produktów w proces edukacyjny.
  4. Miejskiego Przedszkola nr 10, ul. Konwaliowa 105, 42-280 Częstochowa: Sprzedaż i montaż komputerów, tablicy interaktywnej oraz oprogramowania edukacyjnego, szkolenie z użytkowania i wdrożenia produktów w proces edukacyjny.
  5. Szkoła Podstawowa nr 30 im. por. Michała Brzeskiego ul. Ludowa 58, 42-215 Częstochowa: Wdrożenie sali komputerowej z usieciowaniem i elektryka, tablica interaktywna, oprogramowanie, oraz szkolenie z użytkowania i wdrożenia produktów w proces edukacyjny.
  6. Szkoła Podstawowa NR 47 IM. M. Konopnickiej ul. Przestrzenna 68/70 42-280 Częstochowa : Wdrożenie laboratorium przyrodniczego, monitory interaktywne, sala komputerowa terminalowa z pełnym oprogramowaniem, system sieciowy, oraz elektryka. Szkolenie z użytkowania i podstaw wykorzystania nowoczesnej technologi w edukacji.
  7. Szkoła Podstawowa nr. 53 z oddziałami integracyjny im. Marii Skłodowskiej-Curie ul. Orkana 95/109, 42-229 Częstochowa : Sale komputerowe z usieciowaniem i elektryka, oprogramowanie, monitory interaktywne. Szkolenie z użytkowania i podstaw wykorzystania nowoczesnej technologi w edukacji.
  8. Szkoły Podstawowej nr 33, ul. Goszczyńskiego 9/11, 42-200 Częstochowa : prace ogólnobudowlane, usieciowanie i elektryka, monitory interaktywne wraz z oprogramowaniem, sprzedaż i montaż umeblowania. Szkolenie z użytkowania i podstaw wykorzystania nowoczesnej technologi w edukacji.
  9. Szkoły Podstawowej nr 34, ul. M. Dąbrowskiej 5/9, 42-200 Częstochowa :dostawa i montaż sprzętu interaktywnego, komputerów oraz sprzętu drukującego. Szkolenia personelu.

Szkolenia.

Dotacje.

Jesteś zainteresowany ?