Stacja meteorologiczna

Ceny, rodzaje i zastosowanie w edukacji

Stacja pogody meteo

Stacja meteorologiczna, ogród meteorologiczny, stacja pogody meteo i inne.

Nazwy dla tego samego laboratorium meteorologicznego.

Co to jest stacja meteorologiczna ?

Zbiór urządzeń, które mają za zadanie zmierzyć i zbadać zmiany klimatyczne, zmiany pogody oraz procesy jakie zachodzą w powietrzu.

Stacja pogody meteo i zastosowanie w edukacji

Stacja składa się z kilku przyrządów. Najbardziej podstawowe to :

Klatka meteorologiczna dydaktyczna z dedykowanym
statywem na instrumenty pomiarowe, osadzona najczęściej na stalowym
stojaku z możliwością skrócenia go do żądanej wysokości.

Barometr mechaniczny tarczowy (aneroid) – mechanizm
puszki próżniowej – odkształcanie w zależności od zmian ciśnienia.

Termometr mechaniczny, tarczowy – rozszerzalność cieplna
ciała stałego – blaszki bimetalicznej.

Higrometr mechaniczny, tarczowy – zmiana objętości
(długości) czujnika w zależności od zmian wilgotności
względnej powietrza

Termometr ekstremalny (min/max) cieczowy- rozszerzalność
cieplna cieczy, zasada działania tradycyjnego termometru
min. z kluczową rolą napięcia powierzchniowego menisku

Deszczomierz manualny plastikowy 40 mm na stojaku z
pierścieniem umożliwiającym rejestrację kumulowanej sumy
opadów atmosferycznych za dany okres

Deszczomierz manualny plastikowy 70 mm na stojaku, duży,
precyzyjny z lejkiem ograniczającym parowanie opadu
zakumulowanego między kolejnymi odczytami

Termometr glebowy mechaniczny – do pomiaru temperatury
gleby, gdzie czujnik znajduje się w szpilce o długości około
40 cm; termometr może również posłużyć do pomiaru
temperatury płytkich cieków wodnych lub zbiorników (w
strefie brzegowej) dzięki czemu daje podstawę do omówienia
tematu szybkości nagrzewania się różnych ośrodków w
zależności od ich pojemności cieplnej – zagadnienia
kontynentalizmu – klimat

Kombitester – miernik wilgotności i pH gleby – instrument
służy do przybliżonego pomiaru wilgotności i pH gleby jak
również warunków oświetleniowych; miernik dedykowany jest
do użytku w ogrodnictwie, ale doskonale spełnia funkcję
dydaktyczną na lekcjach przyrody, gdzie istotniejsze od
dokładności pomiaru jest sama istota zagadnień dotyczących
właściwości gleby

Jak wykorzystać stacje meteorologiczną w edukacji ?

Właściwa stacja meteorologiczna może być cenna pomocą dydaktyczną w szkole podstawowej, czy szkole średniej. Zjawiska atmosferyczne są interesujące dla uczniów ponieważ, w przeciwieństwie do niektórych procesów zachodzących w naturze pogoda jest czymś namacalnym, czymś z czym ma się na co dzień do czynienia. Możliwość prowadzenia obserwacji pogody, wyciągania wniosków na bazie danych z najbliższego otoczenia, zwiększa szanse i możliwości zainteresowania uczniów procesami jakie zachodzą w atmosferze.

Istnieje gotowy program GLOBE działający na podstawie umowy zawartej 22 kwietnia 1997 roku między Ministerstwem Edukacji Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej a Urzędem do Spraw Atmosferycznych i Oceanicznych USA. Program GLOBE skupia uczniów i nauczycieli ze szkół podstawowych i gimnazjów z całego świata. Szkoły te prowadzą obserwacje pogody, a zebrane lokalnie dane służą pogłębieniu wiedzy na temat problemów środowiska naturalnego, interakcji miedzy atmosferą ,biosferą i geosferą. Dane publikowane są na specjalnym portalu i wykorzystywane są przez naukowców, a sam program wpisuje się w idee rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych- „Cyfrowa szkoła”.

Zajęcia w ramach programu GLOBE mogą być prowadzone w ramach nauk przyrodniczych i informatycznych, a współpraca ze szkołami z całego świata pozwala dodatkowo rozwijać uczniom zdolności językowe. Aby wziąć udział programie szkoła powinna być wyposażona w stację meteorologiczną umożliwiającą prowadzenie wysyłanie specjalnych depesz pogodowych w formacie GLOBE.

Zobacz projekt GLOBE

http://globe.gridw.pl/

Ceny i wdrożenie stacji meteorologicznej

https://jestok.eu/produkt/stacja-meteorologiczna-do-edukacji/