Warsztaty z programowania robotów. Zgodne z nową podstawą programową z informatyki

„Lepszy Start w Przyszłość – Warsztaty nowoczesnej edukacji z wykorzystaniem programowalnego robota”

 

UWAGA : Warsztaty dopasowane do nowej podstawy edukacyjnej .

 

Jesteś nauczycielem informatyki ?

Chcesz zainteresować dzieci programowaniem ?

Prowadzisz zajęcia z dziećmi i chcesz prowadzić lekcje zgodnie z nową podstawą edukacyjną ?

 
 
 

ZADANIE WARSZTATÓW

–   Wyrównywanie szans edukacyjnych dla młodzieży oraz walka z wykluczeniem cyfrowym.

–   Pobudzenie wrażliwości informatycznych oraz zachęta do twórczej ekspresji z wykorzystaniem robota z klocków lego.

– Praktyczne umiejętności dla kadry nauczycielskiej wykorzystania programowalnego robota do nauki programowania.

TEMATY WARSZTATÓW I WYKŁADÓW

1.Robotyka:

– Prezentacja czym jest robot

– Podstawy elektroniki cyfrowej, robotyki i sterowania

– Budowa robota sensory, silniki, okablowanie, klocki

2.Programowanie robota

– język programowania Stretch podstawy

– instalacja i optymalizacja oprogramowania Stretch na urządzeniach przenośnych

– podłączenie i współpraca dowolnych urządzeń przenośnych z robotem

3.Wykorzystanie robota do celów edukacyjnych

–  Konkretne wykorzystanie budowy i programowania robota w celach edukacyjnych

–   Program nowej  podstawy edukacyjnej w zakresie informatyki

– Warsztatowe dopasowanie robota i programowania do spełnienia celów edukacyjnych w szkole na zajęciach informatyki

4. Współpraca po szkoleniowa Fundacji JEST OK ! w podwyższaniu kwalifikacji pedagogicznych nauczycieli

UMIEJĘTNOŚCI PO WARSZTATACH

1.Umiejętności budowy robota z klocków lego

2.Praktyczne umiejętności instalacji i optymalizacji oprogramowania sterującego robotem

3.Znajomość podstaw języka Stretch

4.Praktyczne umiejętności wykorzystania robota i programowania Stretch w nowej podstawie edukacyjnej z informatyki

Fundacja zapewnia po warsztatach uczestnikom stała współpracę w postaci:

– Pomoc techniczna w konkretnych problemach związanych z robotami

– Pomoc merytoryczną w pisaniu oprogramowania do sterowania robotami

– Pomoc w doskonaleniu wykorzystania programowalnych robotów do spełnienia celów dydaktycznych zgodnych z nową podstawą edukacyjną z informatyki

 

Fundacja pomaga we wdrożeniu robotyki i programowania w szkole.


Kup robota edukacyjnego

https://jestok.eu/produkt/robot-edukacyjny/