Warsztaty z wykorzystania w edukacji Tablic Interaktywnych i Monitorów Interaktywnych

Lepszy Start w Przyszłość –

Warsztaty z wykorzystania w edukacji Tablic Interaktywnych i Monitorów Interaktywnych”

UWAGA : Warsztaty dopasowane do nowej podstawy edukacyjnej .

 

Jesteś nauczycielem  ?

Chcesz zainteresować uczniów oryginalną lekcją  ?

Wszystko zgodnie z  nową podstawą edukacyjną ?

ZADANIE WARSZTATÓW

–   Wyrównywanie szans edukacyjnych dla młodzieży oraz walka z wykluczeniem cyfrowym.

– Praktyczne umiejętności kadry nauczycielskiej 

wykorzystania Tablicy Interaktywnej i Monitora Interaktywnego w nauce przedmiotów.

TEMATY WARSZTATÓW I WYKŁADÓW

 1. Tablica Interaktywna i Projektor :

– Prezentacja czym jest Tablica Interaktywna i Projektor.

– Podstawy obsługi Tablicy Interaktywnej i Projektor.

– Budowa, serwisowanie, praktyczne umiejętności z którymi musi dać sobie radę nauczyciel.

– Podłączenie i uruchomienie Tablicy Interaktywnej i Projektora

2.  Oprogramowanie do Tablic Interaktywnych.

– Rodzaje oprogramowania wykorzystywanego w Edukacji

– Praktyczne możliwości wykorzystania programów do Tablic Interaktywnych w edukacji

3. Monitor Interaktywny.

– Prezentacja czym jest Tablica Interaktywna

– Podstawy obsługi Tablicy Interaktywnej

– Budowa, serwisowanie, praktyczne umiejętności z którymi musi dać sobie radę nauczyciel

– Podłączenie i uruchomienie tablicy Interaktywnej

4. Oprogramowanie do Monitora Interaktywnego.

– Rodzaje oprogramowania wykorzystywanego w Edukacji

– Praktyczne możliwości wykorzystania programów do Monitorów Interaktywnych w edukacji

5.Współpraca po szkoleniowa Fundacji JEST OK ! w podwyższaniu kwalifikacji pedagogicznych nauczycieli

UMIEJĘTNOŚCI PO WARSZTATACH

– Umiejętność obsługi Tablicy Interaktywnej, Projektora i Monitora Interaktywnego.

– Praktyczne umiejętności instalacji i optymalizacji oprogramowania do prezentacji lekcji oraz obsługi urządzeń interaktywnych.

– Praktyczne umiejętności wykorzystania urządzeń interaktywnych w nowej podstawie edukacyjnej.

 

Fundacja zapewnia po warsztatach uczestnikom stała współpracę w postaci:

– Pomoc techniczna w konkretnych problemach związanych z urządzeniami interaktywnymi.

– Pomoc merytoryczną w problemach z urządzeniami interaktywnymi.

– Pomoc w doskonaleniu umiejętności dydaktycznych zgodnych z nową podstawą edukacyjną.

Jesteś zainteresowany ?. 

Wyślij do nas zainteresowanie. Warsztaty umawiane po zebraniu odpowiedniej grupy w danym mieście.

 

 

Fundacja pomaga we wdrożeniu tablic Interaktywnych i Monitorów Interaktywnych.

https://jestok.eu/produkt/tablica-interaktywna/