• 1
  • 2
  • 3
  • 4

Zmieniamy przyszłość

Celami Fundacji są:

1. Ochrona i promocja zdrowia
2. Ochrona środowiska.
3. Udzielanie pomocy placówkom działającym w myśl statutu fundacji.
4. Prowadzenie i zakładanie placówek działających w myśl satutu fundacji.
5. Wspieranie wszelkich działań w zakresie zachowań proekologicznych i promocji zdrowia oraz obniżania kosztów i ochrony środowiska.
6. Integracja społeczności lokalnej w zakresie statutu fundacji.
7. Organizowanie akcji propagandowych i edukacyjnych.
8. Promowanie integracji społeczeństwa lokalnego w aspekcie prac związanych z zachowaniami proekologicznymi i promocją zdrowia oraz obniżaniem kosztów i ochrony środowiska.
9. Zbieranie środków finansowych i rzeczowych na potrzeby fundacji.
10. Edukacja dzieci i młodzieży oraz promocja i organizacja wolontariatu.