Konferencja Naukowa

„Sprostanie wyzwaniom technologicznym edukacji, wynikającym z nowej podstawy programowej – praktyczne rozwiązania”

która odbędzie się w dniu 26 maja 2017 r. o godz. 10.00


Kamieniczka Częstochowska ul. Targowa 1 (róg ul. Mirowskiej)

Chcesz wziąć udział w konferencji zapisz się już teraz

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Zmieniamy przyszłość

Celami Fundacji są:

1. Ochrona i promocja zdrowia
2. Ochrona środowiska.
3. Udzielanie pomocy placówkom działającym w myśl statutu fundacji.
4. Prowadzenie i zakładanie placówek działających w myśl satutu fundacji.
5. Wspieranie wszelkich działań w zakresie zachowań proekologicznych i promocji zdrowia oraz obniżania kosztów i ochrony środowiska.
6. Integracja społeczności lokalnej w zakresie statutu fundacji.
7. Organizowanie akcji propagandowych i edukacyjnych.
8. Promowanie integracji społeczeństwa lokalnego w aspekcie prac związanych z zachowaniami proekologicznymi i promocją zdrowia oraz obniżaniem kosztów i ochrony środowiska.
9. Zbieranie środków finansowych i rzeczowych na potrzeby fundacji.
10. Edukacja dzieci i młodzieży oraz promocja i organizacja wolontariatu.