Dotacje na fotowoltaikę i wymianę pieca

Fotowoltaika w 2023 https://mojprad.gov.pl/

Dla Grantobiorców (Wnioskodawców) rozliczających się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie tzw. net-billing oraz dla Grantobiorców (Wnioskodawców) rozliczających się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering, którzy nie skorzystali z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej, pod warunkiem przejścia na system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej tzw. net-billing,
wysokość dofinansowania w formie dotacji wynosi:

• W przypadku zgłoszenia do dofinansowania tylko mikroinstalacji PV – kwota dofinansowania wyniesie do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 6 tys. zł;• W przypadku zgłoszenia do dofinansowania mikroinstalacji PV wraz z elementem dodatkowym dofinansowanie wyniesie:
   – do mikroinstalacji PV do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 7 tys. zł;
   – do magazynu energii do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 16 tys. zł;
   – do magazynów ciepła do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 5 tys. zł;
   – do systemu EMS / HEMS do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 3 tys. zł;

Dla Grantobiorców (Wnioskodawców) rozliczających się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering, którzy skorzystali z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej m.in. z programu Mój Prąd (w poprzednich naborach), pod warunkiem przejścia na system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej tzw. net-billing,
wysokość dofinansowania w formie dotacji wynosi:

• dla mikroinstalacji PV dla której zakupiony i zamontowany zostanie co najmniej jeden dodatkowy element wskazany w punktach poniżej, do 50% kosztów kwalifikowanych (wpisanych w wypłaconym już wniosku) nie więcej niż 3 tys. zł;
   – do magazynu energii do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 16 tys. zł;
   – do magazynów ciepła do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 5 tys. zł;
   – do systemu EMS / HEMS do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 3 tys. zł;

Zobacz więcej: Fotowoltaika

Fotowoltaika
Pompa Ciepła

Czyste Powietrze :

https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/

Rodzaje wspieranych przedsięwzięć
oraz maksymalne kwoty dofinansowania

Opcja 1

Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz:

– zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze-woda albo
– gruntowej pompy ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu.

Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):
– demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych)
– zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
– zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
– zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
– dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

Kwota maksymalnej dotacji:

1.Przedsięwzięcie obejmuje kompleksową termomodernizację:

  • 99 000 zł (z instalacją PV)
  • 90 000 zł (bez instalacji PV)

2.Przedsięwzięcie nie obejmuje kompleksowej termomodernizacji:

  • 59 000 zł (z instalacją PV)
  • 50 000 zł (bez instalacji PV)

3.Audyt energetyczny: 1 200 zł (dla wszystkich przedsięwzięć)

Opcja 2

Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz:

– zakup i montaż innego źródła ciepła niż wymienione w Opcja 1 do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu albo
– zakup i montaż kotłowni gazowej w rozumieniu Załącznika 2a do Programu.

Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

– demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych, pompy ciepła wyłącznie do cwu)
– zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
– zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
– zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, bram garażowych (zawiera również demontaż),
– dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

Maksymalna kwota dotacji:

1.Przedsięwzięcie obejmuje kompleksową termomodernizacją:

  • 81 000 zł (z instalacją PV)
  • 72 000 zł (bez instalacji PV)

2.Przedsięwzięcie nie obejmuje kompleksowej termomodernizacji:

  • 41 000 zł (z instalacją PV)
  • 32 000 zł (bez instalacji PV)

3.Audyt energetyczny: 1 200 zł (dla wszystkich przedsięwzięć)

Zobacz więcej: Pompa Ciepła