Akcja Wyprawy

Fundacja JEST OK ! w „Akcji Wyprawy”

działa w zakresie :

 

 – promowania aktywnego spędzania wolnego czasu,

 – promowania turystycznych gmin,

 – promowania infrastruktury turystycznej,

 – promowania ścieżek dydaktyczno – ekologicznych,

 – promowania i organizowania różnego rodzaju wyprawy,