Szkolenia

Fundacja JEST OK prowadzi szkolenia i warsztaty które pomagają młodzieży szkolnej oraz seniorom zwiększyć swoje umiejętności i wiedzę w zakresie:

Szkolenia:

  

  •  korzystanie z nowoczesnych technologii. Walka z wykluczeniem cyfrowym,
  • pobudzenie wrażliwości młodzieży oraz zachęta do twórczej ekspresji,
  • zwiększenie umiejętności miękkich motywacyjnych,
  • zwiększenie umiejętności twardych informatyczno-technologicznych w celu lepszego odnalezienia się na rynku pracy
  • umożliwienia twórczego rozwoju z wykorzystaniem nowoczesnych technologii edukacyjnych.